Over Hester


God zegt:  “Kom maar bij mij, alleen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven (……) Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Matth 11: 28,30

Toen ik een paar jaar geleden onrust ervaarde en wel wist dat God mij rust wilde geven, kon ik moeilijk bidden en Bijbellezen. Ik werd  steeds afgeleid of was te onrustig en druk in mijn hoofd, dat ik God naar de zondag verhuisde. In de kerk kon ik me dan richten op Hem, maar ik miste iets. En ik had zoveel vragen over wat ik nou kon betekenen voor Hem. Zoveel talenten bezat ik niet en als ik ze al had, kon een ander het beter. Maar God laat niet los! Hij zorgde ervoor dat ik voor mijn werk meer verdieping nodig had en daarom op zoek ging naar cursussen en trainingen. Zo kwam ik terecht bij TotalBalance. De training die ik daar gevolgd heb, heeft er voor gezorgd dat ik weet wie ik ben en hoe ik gemaakt ben.  Het heeft ervoor gezorgd dat ik gewoontes, geleerd in het verleden, los heb kunnen laten. Tevens heb ik geleerd hoe ik jou daarin kan begeleiden. Ik heb ontdekt wat Gods weg voor mij mag zijn hier op aarde.

Welke weg heeft God voor mij bedacht en hoe kom ik daar eigenlijk achter?